Marko Pogačnik

Kunaverjeva je po osnovni izobrazbi arhitektka, a je razvila slikarstvo kot jezik svojega izražanja. Tako je prišlo do pomembnega spoja med prostorskim in slikovnim izražanjem, ki ga je udejanila v številnih vitražih realiziranih doma in v tujini. Njena umetniška dejavnost na sploh teži k sintezi različnih načinov izražanja od risbe, slikarstva, vitraža do glasbe in pisanja člankov. Na ta način prispeva k vsestranski kulturni ravni svojega okolja v najširšem pomenu besede. Slikarstvo Marte Jakopič Kunaver je skupaj z ostalimi načini izražanja posvečeno sakralnemu področju življenja. Je ena redkih umetnic pri nas, ki nadaljuje večstoletno tradicijo slovenske cerkvene umetnosti. Pri tem je pomembno, da z visoko likovno kvaliteto pomaga vzdrževati sodobno slovensko sakralno umetnost na ravni, ki jo je dosegla moderna umetnost.