Peter Krečič

Slikarka Marta Jakopič Kunaver goji sodobno slikarsko podobo, ki se giblje med negeometrijsko abstrakcijo poudarjeno barvitih in pogostoma konturiranih površin ter med stilizirano figuraliko, ki se dostikrat opira na izhodišča v knjižni ilustraciji. Oba svetova uspešno povezuje zlasti kadar ima pred seboj naročilo za poslikavo ali krasitev barvnega okna za kak sakralen objekt. Marta Jakopič Kunaver sodi namreč med tiste redke slikarke ali slikarje, ki so posegli na področje sakralne umetnosti v času, ko to še nikakor ni bila priznana slikarska zvrst. Še natančneje rečeno: velika večina slikarjev se je na daleč izogibala in to ne samo pri nas in iz ideoloških razlogov, marveč tudi v svetu. Marta Jakopič Kunaver ima zato nedvomne zasluge, da je začela likovna umetnost temeljiteje obdelovati tudi dolgo zanemarjene nabožne teme, tako da lahko v zadnjih letih govorimo o počasnem toda vztrajnem izboljševanju razmer na tem področju.