Maruša Avguštin

(ob razstavi v galeriji Šivčeva hiša, Radovljica, 1994)

Poleg prepričljivo izraženega trpljenja v upodobitvah Kristusa sprošča umetnica prekipevajoče veselje in domišljijo v krilatih angelih. Ti angeli so polni skrivnosti, a tudi polni upanja. Zdijo se kot simboli vere v zmago dobrega nad zlim. … Monštranca in Drevo življenja s svojo krožno obliko simbolizirata celost življenja, ki ga sestavljajo brezštevilni elementi. Božjost se prepleta z zemskostjo, božje oko, ki se pojavlja v mnogih slikarkinih kompozicijah, ima tu še posebej pomembno vlogo. V nekaterih teh upodobitev se umetnica močno približa igri ploskev in barv, ujetih v krog, ne da bi slike izgubile notranjo moč.