Nives Marvin

(ob razstavi v galeriji Krka, Strunjan, 2001)

Njen slikarski opus je zelo raznolik tako v motivnem kot v izbiri tehnik: ob številnih knjižnih opremah, ilustracijah in vitražih za sakralne in profane prostore, je obširen še njen ciklus vedut, pejsažev in figuralnih podob. Ob mistično skrivnostni sakralni motiviki pa jo nenehno vzpodbujajo v slikarske interpretacije še najbolj preproste konkretnosti in vsakdanja dogajanja, ambient, kjer živi ali tisti, ki ga na novo doživlja na številnih potovanjih, spomini na že videno in čuteno. Njene ustvarjalne energije so izredno vitalne, vedno znova se oplajajo in ji vračajo tudi novih življenjskih moči. … Barvno pulzirajoča magma se z ritmom drobnih, tudi krokijsko zasnovanih črtnih zapisov realizira v intimno metaforično slikarsko izpoved, v najbolj iskreno, sproščeno otroško in kar hednistično opredmetenje vsega lepega in veselega.